Home
Visie
Dagindeling
Algemeen
Normen en waarden
Telefoneren
Benodigdheden
Ontspanning
Studie
Financiëel
Infrastructuur
Schoolkeuze
Formulieren
Fotoalbum
Contact
   © Run At
    

Normen en waarden


Alle nieuwe ingeschreven internen, maar ook de reeds ingeburgerde internen van vorige schooljaren en hun ouders, voogd, afgevaardigden, ontvangen op de eerste dag van het nieuwe schooljaar een brochure, genaamd “Leefregels op het internaat”.

Hierin staan zeer duidelijke afspraken geformuleerd met betrekking tot het betalen van de verschuldigde kostgelden, dagindeling, openingstijden, benodigdheden, brandveiligheid, toelating om te roken, restaurant, inschrijving, netheid, orde- en tuchtmaatregelen, gebruik van computers, gebruik van internet en de betreffende aanvraagdocumenten.

De bedoeling van deze brochure is zeer eenvoudig en duidelijk:

KLARE AFSPRAKEN MAKEN DE BESTE VRIENDEN !