Home
Visie
Dagindeling
Algemeen
Financiëel
Infrastructuur
Schoolkeuze
Formulieren
Fotoalbum
Contact
   © Run At
    

Onze visie en ons engagement


Opgroeiende kinderen hebben een welbepaalde structuur, regelmaat, ruimte en begeleiding nodig om zich als individu en gemeenschapswezen te kunnen ontwikkelen in een open en pluralistische geest, waarin de ontplooiing van de gehele persoonlijkheid van het kind centraal staat.

De “traditionele” schoolse waarden (lessen leren, op tijd komen, orde, tucht, zorg voor materieel, beschaafde omgang, verzorgde taal…) krijgen de volle aandacht.

Wij engageren ons om voortdurend inspanningen te leveren om te blijven voldoen aan kwaliteit op gebied van onderwijsbegeleiding, ontspanning, verzorging en huisvesting.

“Amigo” staat synoniem voor teamverband, samenwerking en samenhorigheid, zowel tijdens het studiegedeelte, in het restaurant als gedurende de ontspanning. Om het voor zichzelf en voor anderen aangenaam te kunnen maken, verwachten wij van alle bewoners dat zij zich inleven in andermans ideeëngoed, elementaire afspraken aanvaarden en constructief meewerken.
Verscheidene oud-internen komen ons geregeld nog een bezoekje brengen; een bewijs van onze blijvende en hechte vriendschapsband die wij tesamen in het verleden opbouwden.