Home
Visie
Dagindeling
Algemeen
Financiëel
Infrastructuur
Schoolkeuze
Formulieren
Fotoalbum
Contact
   © Run At
    

Schoolkeuze


Als autonome instelling (sinds 01.01.2003) heeft ons internaat geen directe binding meer met één of andere school, zoals in het verleden.

Daarom zijn voortaan alle leerlingen, van alle netten, van de ons omringende scholen, in en buiten Maaseik, bij ons van harte welkom.

Wij huisvesten op dit moment internen van onder andere de volgende scholen:

* Basisschool "de sprong", Maaseik
* Middenschool Bree http://schoolweb.rago.be/ms/bree/
* Middenschool Maaseik http://www.msmaaseik.be/
* Koninklijk Atheneum Maaseik http://www.kamaaseik.be/
* Koninklijk Technisch Atheneum Maaseik
* Technisch Instituut Sint-Jansberg Maaseik http://www.sjm.be/
* BuSO Sint-Jansberg Maaseik http://www.buso-sintjansberg.be/
* Vrije Lagere school Kruisheren-Ursulinen Maaseik http://www.deboomgaard.org
* Stedelijke Bouwvakschool Dilsen http://www.bouwvakschool-dilsen.be/