Home
Visie
Dagindeling
Algemeen
Normen en waarden
Telefoneren
Benodigdheden
Ontspanning
Studie
Financiëel
Infrastructuur
Schoolkeuze
Formulieren
Fotoalbum
Contact
   © Run At
    

Studie


Wij engageren ons om in de mate van het mogelijke uw kind(eren) bij te staan tijdens het studeren en het maken van hun taken.

De studieduur varieert uiteraard naargelang de leeftijd en het studieniveau. Er is voor iedere groep van internen een minimale duur voorzien. Het opvoedend personeel kan beslissingen treffen in verband met het inkorten of verlengen van de studieperiode.

Er wordt niet alleen nauwgezet gewaakt over de kwantiteit maar ook over de kwaliteit van de studie. STUDEREN IS NIET VOOR IEDEREEN EENVOUDIG EN VANZELFSPREKEND. Kinderen moeten “leren leren”. De eerste vereiste is dat ze een positieve instelling hebben ten opzichte van studeren. Van de leerlingen van de laatste vier jaren Secundair Onderwijs wordt verondersteld dat zij voldoende studiemethodiek hebben ontwikkeld. Wij verwachten van hen dat ze op een ernstige manier bezig zijn. Zij studeren evenwel eveneens onder toezicht, volgens een vooraf opgelegde uurregeling.

Aan de hand van de dagelijkse gegevens in hun agenda, de schoolrapporten en mededelingen van de klasseraden kunnen wij de evolutie van alle internen van dichtbij volgen. Regelmatig overleg met de diverse scholen laat ons toe om opduikende problemen te ondervangen en eventueel op te lossen.